Om våra lokaler


Hoforshus AB äger och förvaltar ett antal affärs- och kontorslokaler.

Kontakta Hoforshus AB för att visa intresse samt få information. Det går att nå oss på e-post info@hoforshus.se eller på telefon 0290 – 77 18 00.

Du kan ta en direkt kontakt med Hoforshus VD Christian Rickardsson och även VD för Entré Hofors Kjell Johansson för att få information om Hoforshus industri- och kontorslokaler. Entré Hofors arbetar för att skapa ett gott näringslivsklimat i Hofors kommun. Vi erbjuder råd och stöd till befintliga och nystartade företag, vi hjälper till vid nyetableringar, arbetar med kompetensförsörjning och jobbar för att ändra attityder kring eget företagande. Dessutom är vi en länk mellan näringsliv och kommun och ett forum där företag, politiker och tjänstemän kan mötas. Länk till Entré Hofors hemsida: http://www.entrehofors.se/