Vår uthyrningspolicyBostadskö
Anmäl Dig på vår hemsida för att göra en ansökan om intresse för bostad. Uppgifter som namn, adress, personnummer samt datum kommer att registreras. För varje dag som Du står i vår kö kommer Du att få tillgodoräkna Dig en poäng.

Tänk på att för att få byta lägenhet internt inom bolaget måste Du ha bott hos oss i minst två år.

Datumet Du ställde Dig i vår bostadskö ligger till grund för turordningen när de intresseanmälningar som kommit in för ett ledigt objekt skall erbjudas.

Först när Du kommer på tur för en lägenhet hos oss, enligt Dina önskemål, görs en bedömning om Du kan godkännas som hyresgäst hos oss.

Nedanstående punkter kommer att kontrolleras, för att vi ska kunna erbjuda dig en lägenhet i vårt bostadsbestånd.
  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Har Du tidigare misskött Dina hyresinbetalningar, har gammal skuld hos oss eller har haft återkommande störningar godkänns Du inte som ny kund hos oss.
  • Vi tar kreditupplysning på alla våra nya kunder.

Har Du inte varit aktiv och visat Ditt intresse för ny bostad under 4 år plockas Din registrering bort ur vårt system.

Information om behandling av personuppgifter när bostad söks.
De personuppgifter som Du lämnar i Din ansökan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning om Du kan godkännas som hyresgäst. Uppgifterna kan komma att användas vid förfrågan hos kreditupplysningsinstitut och myndigheter samt eventuellt hos f.d. hyresvärdar.

 

Uppgifterna kommer att behandlas inom Hoforshus AB. Personuppgifterna kommer bara att lagras under den tid då Din ansökan är aktuell