Hjälp

Registrera sig

Följ länken Registrera dig och fyll i dina personuppgifter, sökandeuppgifter och inloggningsuppgifter. Mer information och instruktioner finns vid registreringen.

Alla fält med * är obligatoriska.

Användarnamn (personnummer) och Lösenord bör hållas hemliga.

Uppgifterna som anges vid registrering sparas i företagets register. Vill du ändra uppgifterna i efterhand kan detta göras via Ändra profil och Byt lösenord

Logga in

För att kunna logga in måste du vara registrerad med ett användarnamn och lösenord.

Skriv in ditt användarnamn och lösenord och klicka på knappen logga in.

Logga in för första gången
När du loggar in för första gången är det viktigt att du kontrollerar och eventuellt kompletterar dina sökandeuppgifter. Detta kan du göra under Ändra profil.

Glömt lösenord
Om du har glömt ditt lösenord kan du få ett nytt genom att följa länken Glömt lösenord? och skriva in din e-postadress eller ditt personnummer. Det nya lösenordet erhålles via valt meddelandesätt om så är möjligt. I annat fall finns information om alternativt tillvägagångssätt på sidan.

Det nya lösenordet bör bytas ut till ett ”personligt” lösenord.

Min profil

Uppdatera profil
För att kunna ändra din profil måste du vara inloggad. Under Ändra profil kan du uppdatera dina person- eller organisationsuppgifter tillsammans med de sökandeuppgifter du tidigare registrerat.

Byta lösenord
För att kunna byta lösenord måste du vara inloggad. Du går in på Byt lösenord, anger det nuvarande lösenordet, sedan det nya du vill ha och till sist bekräftar du det nya lösenordet genom att ange det igen.

Hyr hos oss
Våra olika marknadsplatser

Tillvägagångssättet för uthyrning skiljer sig åt beroende på vilken marknadsplats lägenheten ligger på.
Vissa lägenheter med kort tid till inflyttning kan ligga ute för uthyrning under en mycket begränsad tid.

Uthyrningspolicy
Du kan läsa mer om vår uthyrningspolicy här.

Söktjänster

Snabbsök
Här kan du snabbt göra urval på vad du vill se i sökresultatlistan. Du behöver inte vara inloggad för att använda snabbsök.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning innebär att du erbjuds fler möjligheter att filtrera ditt urval på. Du kan göra en detaljerad sökning på en bostad, bilplats eller lokal. Sökning på bilplats kräver i vissa fall att du måste vara inloggad.


Sökprenumeration
Sökprenumeration fungerar snarlikt den detaljerade sökningen, med skillnad att du kan spara dina sökkriterier över tiden och få ett meddelande via e-post när ett nytt objekt dykt upp som matchar din "sökprofil". Det senare kräver att du valt meddelandesätt e-post och fyllt i en korrekt e-postadress.


Intresseanmälan
Du kan göra en intresseanmälan genom att klicka på ett objekt i sökresultatlistan och sedan välja "Anmäl intresse" på den detaljsida som följer.

Under Intresseanmälningar hittar du sedan en lista över de intresseanmälningar du gjort. "Aktuella intresseanmälningar" visar de intresseanmälningar som du gjort under den senaste perioden. Du kan ta bort din intresseanmälan under anmälningsperioden genom att klicka på knappen "Ta bort". Efter anmälningsperioden kan du inte ändra dig. Under "Historik" syns de anmälningar du gjort under de senaste året.


Erbjudanden
Mina erbjudanden visar de erbjudanden som
  1. du har fått, men ej svarat på (Obesvarade erbjudanden).
  2. du har fått och svarat på, men som är under bearbetning (Besvarade, ej bearbetade erbjudanden).
  3. har bearbetats klart och som ej längre är till uthyrning (Historik).
Att ett erbjudande är under bearbetning innebär att vi gör en kreditkontroll av den kund som har möjlighet att få lägenheten.


Mitt boende

För att utnyttja tjänsterna under Mitt boende måste du vara hyresgäst hos oss och ha loggat in.


Bilplatser för boende
För dig som boende kan det finnas speciellt avsedde bilplatser att tillgå.


Mina kontrakt
Under Mina kontrakt kan du se dina kontrakt.


Mina betalningar
Mina betalningar ger snabbt en översikt av status på dina betalningar. Här kan du också se mer detaljerad information om en faktura genom att klicka på en post i listan.
Version: 21.2.1266    Senast uppdaterad: 2023-10-23